Aktualnoci

Dziennikarska Szkoła Nadziei - sesja zakończona

Dziennikarska Szkoła Nadziei - sesja zakończona

Data publikacji: 08/10/2012, 12:07:27

Dziennikarska Szkola Nadziei to projekt realizowany przez TEWP i współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.

W ramach tego projektu w dniach 07-14.09.2012 w Czernihowie na Ukrainie odbyła się sesja spotkań, mająca na celu uświadomienie złej sytuacji osób niepełnosprawnych w białoruskim dyskursie medialnym, a także próbie wypracowania czy zaproponowania i zainicjowania pewnych rozwiązań, mających na celu dokonanie społecznej zmiany tego zagadnienia. W tym celu przez 7 dni 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obwodu witebskiego na Białorusi brało udział w szkoleniu, którego efekty - mamy nadzieję - będziemy mogli już wkrótce zobaczyć.

Nieomal zupełna nieobecność osób niepelnosprawnych w białoruskich mediach jest wynikiem braku dobrej woli ze strony władz, ukrywania stale pogarszającej się sytuacji osób niepełnosprawnych, a także osłabienia i stosunkowego rozbicia tamtejszego środowiska trzeciego sektora (NGO - organizacji pozarządowych). Dlatego też wspieranie tej gałęzi działalności społecznej jest jedyną szansą na realną poprawę sytuacji.

Więcej informacji można znaleść pod adresem projektu: www.tewp.org.pl/projekty/dziennikarska-szkola-nadziei,24

 

 

 

powrt do listy