Aktualnoci

Mały człowiek w wielkim świecie

Mały człowiek w wielkim świecie

Data publikacji: 28/09/2012, 13:51:40

 

 

 

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” zaprasza nauczycieli szkół wszystkich poziomów z  województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego do uczestnictwa w projekcie „Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej” wspófinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt obejmuje: szkolenie nauczycieli, inicjatywy własne uczestników oraz opracowanie i wydanie „Szkolnego przewodnika po edukacji globalnej”.

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie roli edukacji globalnej w szkołach zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, a także zwiększenie kwalifikacji nauczycieli  w zakresie nowoczesnych metod jak e-learning, film i fotografia multimedialna i in. Założenia projektu są zgodne z aktualnymi priorytetami edukacyjnymi i nową podstawą programową. Uczestnictwo pozwoli Państwu zaktywizować środowisko szkolne w obszarze edukacji globalnej, jako części kształcenia obywatelskiego i wychowania na wszystkich poziomach nauczania. Umożliwi także nabycie nowych kompetencji i posłuży do realizacji szkolnych projektów edukacyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników w  czasie sesji szkoleniowych. Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.

Ponadto, chętni uczestnicy będą mogli wziąć udział w opracowaniu przewodnika, który powstaje w ramach projektu, na zasadach umowy o dzieło i otrzymają honorarium autorskie.

Przewidziane są również nagrody rzeczowe za najlepsze własne inicjatywy z zakresu edukacji globalnej przeprowadzone w okresie między sesjami szkoleniowymi.

Szkolenie odbędzie się w dwóch sesjach - w dniach 20 – 21 października 2012 oraz 17 – 18 listopada 2012 r. (łącznie 42 godziny) w Gdańsku. Obejmuje m.in. wykłady na temat różnych aspektów edukacji globalnej, wprowadzenie do podstawy programowej w kontekście edukacji globalnej, zagadnienia edukacji globalnej w projektach szkolnych i e-learningu oraz praca warsztatową nad inicjatywami własnymi z zakresu edukacji globalnej. Nauczyciele otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Każdy z uczestników jest obowiązany wziąć udział w obu sesjach szkoleniowych oraz przeprowadzić inicjatywę własną z zakresu edukacji globalnej w swojej szkole lub społeczności lokalnej w okresie miedzy sesjami szkoleniowymi.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie proszę nadsyłać na adres: biurotewp@wp.pl do 10 pażdziernika 2012 r. lub                                 faksem na nr (58) 345 11 66. Ilość miejsc na  szkoleniu jest ograniczona.

Karta zgłoszenia jaki i tekst zaproszenia do pobrania w formie plików tekstowych w załączniku.

Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Honkisz e-mail: honk@wp.pl; Anna Odrobińska tel. 58 345 11 66, 608 503 039.

Wszelkie dalsze informacje o przebiegu działań projektowych możecie Państwo znależć pod adresem: www.tewp.org.pl/projekty/maly-czlowiek-w-wielkim-swiecie-szkolny-przewodnik-po-edukacji-globalnej,1

Zapraszamy serdecznie!

powrt do listy