Aktualnoci

Senior – obywatel i osoba

Data publikacji: 12/10/2013, 11:40:40

Towarzystwo Edukacyjne  „Wiedza Powszechna” w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym
seminarium “Senior – obywatel i osoba” ,które odbędzie się w Gdańsku w dn. 22.10.2013 r. w auli Ateneum Szkoły
Wyższej (współorganizatora projektu) w Zieleniaku" (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie1) Projekt jest współfinansowany
przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
W seminarium będzie uczestniczył m. in. 20 osób z obwodu kaliningradzkiego w Rosji, zaangażowanych w pracy na rzecz
seniorów i opiekę nad osobami starszymi we władzach lokalnych, placówkach opieki społecznej oraz w ramach organizacji
pozarządowej „Błagopołuczije Siemji”.

 

W załączeniu program seminarium.

Załącznik:

powrt do listy