Aktualnoci

Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

Data publikacji: 08/08/2017, 12:56:36

 

Projekt ma na celu poprawę stuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej poprzez zapewnienie im udziału w szkoleniach językowych i komputerowych na różnych poziomach zakończonych uzyskaniem certyfikatu.

 

Szkolenia językowe: angielski i niemiecki - 180 godz. /różne poziomy/ - certyfikat TELC

Szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - 90 godz./rózne poziomy/ certyfikaty ECCC / ECDL

Udział w projekcie mogą wziąć osoby pow. 18 lat mające stałe miejsce zamieszkania w Gdańsku a także uczace się lub pracujące w Gdańsku.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zapisy: e-mail: tewp.projekty@gmail.com

powrt do listy