Aktualnoci

Rekrutacja w ramach projektu „Nowy Start”

Rekrutacja w ramach projektu „Nowy Start”

Data publikacji: 12/03/2018, 15:26:43

Rekrutacja w ramach projektu „Nowy  Start” – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej  i wsparcie pomostowe.
Osoby  w wieku aktywności zawodowej zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz  przewidziane do zwolnienia  zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Mogą to być jedynie:

•    Osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

•    Pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  i wsparcie pomostowe otrzyma 9 uczestników projektu.

Zgłoszenia należy składać od 26 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji         w przypadku wpłynięcia ilości zgłoszeń wypełniającej listę podstawową oraz listę rezerwową.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z składają formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami w formie papierowej:

  osobiście w Biurze Projektu Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna" w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 137 lok. 7   od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 18.00

   za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej na wyżej podany adres biura.

   w uzasadnionych przypadkach (osoby z niepełnosprawnością) za pomocą telefonu/faxu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach rekrutacyjnych, które są opublikowane na niniejszej stronie oraz na stronie http://projektytewp.pl  a także dostępne są w Biurze Projektu.

powrt do listy