Aktualnoci

Postępowanie na przeprowadzenie egzaminów językowych

Data publikacji: 25/05/2018, 06:49:11

Termin składania ofert do dnia 04-06-2018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego z zakresu umiejętności językowych TGLS lub równorzędny. Egzamin certyfikacyjny TGLS sprawdza kwalifikacje i umiejętności językowe kandydatów oraz umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie stosownych kompetencji.
Łączna maksymalna liczba przeprowadzonych egzaminów wynosi 48.
Usługa będzie realizowana w okresie od 05.2018 do 10.2018 Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi oraz unieważnienia zamówienia na każdym etapie wyłaniania kontrahenta.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: miejscowości powiatu gdańskiego oraz miasto Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego z zakresu umiejętności językowych z j.angielskiego - TGLS lub równorzędny. Egzamin certyfikacyjny TGLS sprawdza kwalifikacje i umiejętności językowe kandydatów oraz umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie stosownych kompetencji.
Łączna maksymalna liczba przeprowadzonych egzaminów wynosi 48 (dla 48 osób – różne poziomy). Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób uczestniczących w egzaminach w zależności od końcowej frekwencji Uczestników Projektu w zajęciach szkoleniowych.
Usługa będzie realizowana w okresie od 05.2018 do 10.2018 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi oraz unieważnienia zamówienia na każdym etapie wyłaniania kontrahenta. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone pod nadzorem Zamawiającego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu ustalonym przez Zamawiającego. Ofertę składać mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów TGLS (lub równoważnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego) umożliwiających zdobycie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez Uczestniczki/Uczestników określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego z zakresu umiejętności językowych TGLS lub równorzędny. Egzamin certyfikacyjny TGLS sprawdza kwalifikacje i umiejętności językowe kandydatów oraz umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie stosownych kompetencji.
Łączna maksymalna liczba przeprowadzonych egzaminów wynosi 48.
Usługa będzie realizowana w okresie od 05.2018 do 10.2018 Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi oraz unieważnienia zamówienia na każdym etapie wyłaniania kontrahenta.

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana w okresie od 05.2018 do 10.2018. Czas i miejsce przeprowadzania egzaminów będzie wyznaczany przez Zamawiającego zgodnie z preferencjami słuchaczy. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi oraz unieważnienia zamówienia na każdym etapie wyłaniania kontrahenta.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: wiedza.powszechna.oferty@gmail.com lub pisemnie do siedziby Zamawiającego: Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, al. Grunwaldzka 137/7, 80-264 Gdańsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wiedza.powszechna.oferty@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Odrobińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 503 039

Załącznik:

powrt do listy