O projekcie

Życie zaczyna się na emeryturze III edycja

 

Zadanie jest kontynuacją działań realizowanych w 2013 r. i 2014 r. ,które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Niestety nie mogliśmy  nim objąć  wszystkich zainteresowanych. Kontynuacja projektu  pozwoli na uczestnictwo kolejnej grupie seniorów  oraz umożliwi dalszą aktywność ubiegłorocznym uczestnikom. Zadanie  podejmuje problem aktywizacji seniorów, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności pozwalających sprawniej funkcjonować w zmieniającym się świecie   oraz zachowania jak najdłużej dobrej kondycji  psychicznej i umysłowej  zwiększenia wiedzy z zakresu dbania o zdrowie i formę fizyczną. Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych poprzez kształcenie ustawiczne. Jest skierowany do osób starszych, dla których formuła Uniwersytetu III Wieku jest zbyt ambitna i trudna.

Celem ogólnym zadania jest aktywizacja seniorów zamieszkujących w Gdańsku  w środowisku lokalnym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach aktywizujących.

Sposobem realizacji zadania jest prowadzenie zajęć  aktywizujących: edukacyjnych o charakterze uzupełniania wiedzy i umiejętności (komputer, Internet, język angielski) oraz służących zachowaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Projekt zawiera elementy profilaktyki uzależnień  (w szczególności dot.uzależnienia od alkoholu i uzależnienia od leków)

Dzięki realizacji projektu nastąpi:

- Aktywizacja społeczna seniorów poprzez szereg zajęć o charakterze edukacyjnym

- Większe włączenie społeczne dzięki nabyciu wiedzy i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie, opanowaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych

- Poprawa kondycji intelektualnej i psychicznej oraz  stanu zdrowia seniorów (na skutek nabytej wiedzy, realizacji zainteresowań i ćwiczeń fizycznych , w tym  wiedzy dot.uzależnień oraz zajęciowej profilaktyki uzależnień  )

Uczestnicy projektu będą rekrutowani we wszystkich dzielnicach Gdańska. Szczególna uwaga zostanie poświęcona obszarom zdegradowanym miasta .

Kandydaci mogą zgłaszać się wypełniając ankietę rekrutacyjną, następnie  zostanie z nimi  przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.     

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie  Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna” w Gdańsku – Wrzeszczu przy Al.Grunwaldzkiej 137 lok. 7