O projekcie

Рука допомоги / Pomocna dłoń

 

Щиро запрошуємо до участі в проекті «Рука допомоги»!

Метою проекту є вдосконалення базових навичок поміж дорослих осіб віком від 18 років, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Імплементаційним рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України в розумінні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС і впроваджує тимчасовий захист.

Проект «Рука допомоги» реалізується в рамках проекту «Шанс – нові можливості для дорослих», який реалізує ФРСЕ, співфінансованого Європейським соціальним фондом в рамках Оперативної програми «Розвиток інтелектуальної освіти» на 2014-2020 роки.

Учасниками проекту можуть бути лише особи з номером PESEL зі статусом UKR

 

В рамках проекту ми передбачили наступну допомогу:

1.   Уроки польської мови      

2.   Діагностика кар'єрного радника

3.   Компонент 1 —Інституції в Польщі [Модуль I: Адміністративна система в Польщі ; Модуль II: Управління у справах іноземців та питання, пов’язані з легалізацією перебування; Модуль III: Складання листів і урядових форм, а також урядової кореспонденції; Модуль IV: Розв’язання громадських та соціальних питань; Модуль V: Кризові питання: поліція, судові процеси та кризові ситуації; Модуль VI: Система охорони здоров'я; Модуль VII: Освіта в Польщі та питання виховання дітей; Модуль VIII: Служба зайнятості та питання, пов'язані з працевлаштуванням і податками

4.   Компонент 2 —Основи пошуку роботи в Польщі [Модуль I: Польський ринок праці; Модуль ІІ: Мої кар’єрні рішення та ресурси — вивчення особистості та професійного профілю; Модуль III: Підвищення власних навичок, щоб збільшити шанси на польському ринку праці; Модуль IV: Методи пошуку пропозицій роботи; Модуль V: Семінар зі створення аплікаційних документів: резюме; Модуль VI: Семінар зі створення аплікаційних документів: мотиваційний лист; Модуль VII: Семінар з підготовки до співбесіди; Модуль VIII: Працевлаштування іноземців у Польщі]

5.   Компонент 3 — Працюю легально в Польщі [Модуль I: Робота іноземців у Польщі; Модуль II: Підвищення власних навичок, щоб збільшити шанси на польському ринку праці; Модуль III: Методи пошуку пропозицій роботи; Модуль IV: Форми працевлаштування в Польщі та структура винагородження; Модуль V: Винагородження за працю та система соціального забезпечення в Польщі; Модуль VI: Податкова система в Польщі; Модуль VII: Проблемні ситуації на роботі та способи їх розв’язання; Модуль VIII: Керування приватним підприємством і B2B робота як форма оптимізації працевлаштування

6.   Компонент 4 — Знання про Польщу [Модуль I: Найважливіша інформація про Польщу; Модуль II: Етикет; Модуль III: Знання про польську культуру; Модуль IV: Знання про польську культуру та суспільство; Модуль V: Знання про польське суспільство; Модуль VI: Політика та економіка в Польщі; Модуль VII: Культура в Польщі; Модуль VIII: Місцева культурна пропозиція

7.   Компонент 5 — Фінансова абетка [Модуль I: Вступ до навчання. Управління фінансами та вступ до планування власних фінансів; Модуль II і III: Домашній бюджет; Модуль IV: Банківські продукти; Модуль V: Заощадження та інвестиції; Модуль VI: Позики та заборгованість; Модуль VII: Податкова система в Польщі; Модуль VIII: Договірне право та права споживачів у Польщі

8.   Компонент 6 — Транспорт і зв'язок [Модуль I: Як я доїду?]

9.   Психологічна допомога   

10.   Юридична допомога

11.   Відшкодування витрат на догляд за утриманцем          

12.   Допомога перекладача                   

Участь у навчанні безкоштовна.

Ми забезпечуємо організацію вільного часу дітей.

Ми забезпечуємо харчування під час навчання.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Pomocna dłoń”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych, powyżej 18  roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. 

Projekt „Pomocna dłoń” realizowany w ramach projektu „Szansa –nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez FRSE, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby posiadające nadany numer PESEL ze statusem UKR

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące wsparcie:

1.   Diagnoza doradcy zawodowego                            

2.   Zajęcia z języka polskiego

3.   Komponent 1 - Instytucje w Polsce [ Moduł I: System administracyjny w Polsce Moduł II: Urząd ds. Cudzoziemców i sprawy związane z legalizacją pobytu; Moduł III: Tworzenie pism i formularzy urzędowych oraz korespondencja urzędowa; Moduł IV: Załatwianie spraw obywatelskich i społecznych; Moduł V: Sprawy kryzysowe: Policja, postępowania sądowe i sytuacje kryzysowe; Moduł VI: System ochrony zdrowia; Moduł VII: Edukacja w Polsce i sprawy związane z wychowywaniem dzieci; Moduł VIII: Urząd Pracy i sprawy związane z zatrudnieniem i podatkami]

4.   Komponent 2 – Podstawy poszukiwania pracy w Polsce [Moduł I: Polski rynek pracy; Moduł II: Moje decyzje zawodowe i zasoby –badanie profilu osobowościowego i zawodowego; Moduł III: Zwiększanie własnych umiejętności, aby zwiększyć szanse na polskim rynku pracy; Moduł IV: Metody poszukiwania ofert pracy; Moduł V: Warsztat tworzenia dokumentów aplikacyjnych: CV; Moduł VI: Warsztat tworzenia dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny; Moduł VII: Warsztat przygotowujący do rozmowy o pracę; Moduł VIII: Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce]

5.   Komponent 3 - Pracuję legalnie w Polsce [Moduł I: Praca cudzoziemców w Polsce Moduł II: Zwiększanie własnych umiejętności, aby zwiększyć szanse na polskim rynku pracy; Moduł III: Metody poszukiwania ofert pracy; Moduł IV: Formy zatrudnienia w Polsce i struktura wynagrodzenia ; Moduł V: Wynagrodzenie za pracę i system zabezpieczenia społecznego w Polsce; Moduł VI: System podatkowy w Polsce; Moduł VII: Sytuacje problemowe w pracy i jak sobie z nimi radzić; Moduł VIII: Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i praca B2B jako forma optymalizacji wobec zatrudnienia]

6.   Komponent 4 Wiedza o Polsce [Moduł I: Najważniejsze informacje o Polsce; Moduł II: Savoir-vivre; Moduł III: Wiedza o kulturze Polski; Moduł IV: Wiedza o kulturze i o społeczeństwie polskim; Moduł V: Wiedza na temat społeczeństwa polskiego; Moduł VI: Polityka i gospodarka w Polsce; Moduł VII: Kultura w Polsce; Moduł VIII: Lokalna oferta kultury]

7.   Komponent 5 Finansowe ABC [Moduł I: Wprowadzenie do szkolenia. Zarządzanie finansami i wprowadzenie do planowania własnych finansów; Moduł II i III: Budżet domowy ; Moduł IV: Produkty bankowe; Moduł V: Oszczędzanie i inwestowanie; Moduł VI: Pożyczanie i zadłużenie; Moduł VII: System podatkowy w Polsce; Moduł VIII: Prawo umów oraz prawa konsumenta w Polsce]

8.   Komponent 6 Transport i komunikacja [Moduł I: Jak dojadę?]

9.   Wsparcie psychologiczne            

10.   Wsparcie radcy prawnego

11.   Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

12.   Wsparcie tłumacza

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapewniamy organizację czasu wolnego dzieci.

Zapewniamy wyżywienie w trakcie szkolenia.

 

Harmonogram wsparcia na luty 2023 w załącznikach.

Harmonogramy wsparcia na marzec 2023 w załącznikach.