O projekcie

„Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska”
 
 
 
 
Projekt pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” jest projektem partnerskim. Realizowany jest przez dwie organizacje pozarządowe (Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego) oraz jednostkę samorządu terytorialnego Gminę Pszczółki (woj. pomorskie). Projekt ten został umiejscowiony w obszarze tematycznym „Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym”. Projekt koncentruje się na kwestie związane z ochroną środowiska.       
                          
 
Celem projektu jest edukacja na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem pszczół i zapylaczy. Dodatkowo, w ramach projektu przewidziane są debaty oksfordzkie, które zostaną ukierunkowane na wyzwania podejmowane w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDGs: 2, 8, 12, 13, 15). Równie istotnym celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie uniwersalnego modelu współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na rzecz ochrony środowiska.

Działania projektu są skierowane do mieszkańców woj. pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, rolników, ekspertów, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz dla wszystkich tych, którym na sercu leży dobro środowiska naturalnego.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: https://www.razemdlasrodowiska.com.pl/