Projekty archiwalne

2024
Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. w ciągu dwóch kolejnych dekad w Polsce zostaną wybudowane morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 11 GW. Nowa branża na polskim rynku to miejsca pracy w przemyśle, w obszarze usług dodatkowych m.in. transportowych, noclegowych, gastronomicznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych czy dostaw energii.

2023
Młodzi duchem!

Młodzi duchem!

Projekt "Młodzi duchem!" skierowany do seniorów 60+ zamieszkałych na obszarze gmin województwa pomorskiego: Pszczółki, Prabuty, Kwidzyn (miasto).

Помор\'я з Україною / Pomorskie z Ukrainą

Помор'я з Україною / Pomorskie z Ukrainą

Метa проекту - комплексна підтримка громадян України, які перебувають на території Поморського воєводства у зв’язку з військовими діями в Україні, зокрема щодо зміцнення ставлень у таких вимірах: професійному, освітньому, соціальному та культурному

Wszechnica kwalifikacji językowych i komputerowych

Wszechnica kwalifikacji językowych i komputerowych

Projekt w ramach, którego realizowane są zajęcia językowe (angielski i niemiecki) oraz zajęcia komputerowe dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej

Рука допомоги / Pomocna dłoń

Рука допомоги / Pomocna dłoń

Проект «Рука допомоги» реалізується в рамках проекту «Шанс – нові можливості для дорослих», який реалізує ФРСЕ, співфінансованого Європейським соціальним фондом в рамках Оперативної програми «Розвиток інтелектуальної освіти» на 2014-2020 роки

„Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska”

„Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska”

Projekt partnerski. realizowany przez dwie organizacje pozarządowe -Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”i Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz jednostkę samorządu terytorialnego Gminę Pszczółki (woj. pomorskie).

2022
Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych

Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” i Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych zapraszają nauczycieli i uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego do udziału w projekcie „Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

2021
Lepsza przyszłość

Lepsza przyszłość

Darmowe szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotnych z powiatów kwidzyńskiego i wejherowskiego. Kursy ze środków Unii Europejskiej organizowane w porozumieniu z pracodawcami pomogą nabyć kwalifikacje w najbardziej poszukiwanych zawodach i powrócić na rynek pracy.

2019
Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

Projekt skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych lub uczących się w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub powiecie gdańskim. Zapewnia udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych i językowych (angielski i niemiecki) zakończonych egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje.

Senior seniorowi

Senior seniorowi

Projekt skierowany jest do osób które: - Ukończyły 60 lat - Mieszkają w Gdańsku, Sopocie lub Gdyni - Chcą dowiedzieć się jak utrzymywać w dobrej kondycji siebie i swoich bliskich - Chcą wiedzieć co robić gdy dotkną ich problemy zdrowotne lub niepełnosprawności i jak opiekować się osobą bliską w takich przypadkach

Międzynarodowy  Nowy Start

Międzynarodowy Nowy Start

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w partnerstwie z organizacją La Fabbrica del Sapere srl (Włochy) realizuje projekt pn. „Międzynarodowy Nowy Start”. Celem głównym projektu grantowego jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Nowy Start

Nowy Start

Projekt „Nowy Start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, działanie: 05.06. Adaptacyjność pracowników. Rekrutacja w ramach projektu „Nowy Start” – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.

Akcja RE:Aktywacja

Akcja RE:Aktywacja

Darmowe szkolenia i staże dla osób bezrobotnych z powiatu kwidzyńskiego, słupskiego i bytowskiego. Kursy organizowane w porozumieniu z pracodawcami pomogą nabyć kwalifikacje w najbardziej poszukiwanych zawodach i powrócić na rynek pracy.

Akcja reaktywacja 2.0

Akcja reaktywacja 2.0

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w partnerstwie z AEIFORUM (Grecja) realizuje projekt pn. „Akcja reaktywacja 2.0”. Celem głównym projektu grantowego jest m.in. poprawa dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Wsparcie procesu wychodzenia z kręgu NEET

Wsparcie procesu wychodzenia z kręgu NEET

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w partnerstwie z Фондация „Ценности, добродетели, интегритет” (“Values, Virtues, Integrity” Foundation, Bułgaria) realizuje projekt pn. “Wsparcie procesu wychodzenia z kręgu NEET“.

Bądź PRO-aktywny!

Bądź PRO-aktywny!

Projekt Bądź PRO-aktywny! Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

2016
Polska wirtualna szkoła

Polska wirtualna szkoła

Celem projektu jest podniesienie jakości oraz atrakcyjności nauczania języka polskiego w Społecznej Szkole Języka Polskiego przy Domu Polskim w Lidzie poprzez utworzenie 2 pracowni tematycznych do nauki języka polskiego przez Internet oraz wdrożenie pilotażowego programu prowadzenia zajęć

VIII Festiwal Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita

VIII Festiwal Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Podczas VIII edycji Festiwalu Temperatury zajrzymy do warsztatów i pracowni lokalnych artystów, poznamy pasjonatów motoryzacji oraz zobaczymy ich zbiory - zabytkowe samochody, motory, pojazdy eco, jak również te sportowe. Główną ideą będzie MOTORYZACJA - temperatura i potęga silników spalinowych. Gościem specjalnym będzie - Paweł „Szołek” Stefanicki - polski kierowca rajdowy i wyścigowy

Uczymy się razem

Uczymy się razem

Projekt „Uczymy się razem” jest współfinansowany przez Fundację Odra – Niemen w ramach regrantingu ze środków Senatu RP. W ramach projektu przebywała w Gdańsku grupa dzieci Polonii ukraińskiej (w wieku 12 -16 lat) z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w m. Sądowa Wisznia

Współczesność i historia (wizyta studyjna w Trójmieście i na Pomorzu)

Współczesność i historia (wizyta studyjna w Trójmieście i na Pomorzu)

W ramach projektu przebywała w Gdańsku grupa starszych osób będących przedstawicielami Polonii z Wołynia na Ukrainie. Projekt był. współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja

Klub Dyskusyjny „Filmoteka Demokracji”

Klub Dyskusyjny „Filmoteka Demokracji”

Cykl spotkań filmowo – dyskusyjnych, niekomercyjnych (wstęp wolny) otwartych dla szerokiej publiczności. Projekcje filmów fabularnych, poruszających tematykę demokracji, wolności, totalitaryzmu, tolerancji oraz połączone z nimi dyskusje, także z udziałem zaproszonych gości czy ekspertów, dotyczące tematyki prezentowanych filmów oraz poruszanych w nich problemów

2015
Aktywni bez względu na wiek II

Aktywni bez względu na wiek II

Druga edycja projektu zwiększającego różnorodność i poprawiającego jakość oferty edukacyjnej dla osób po 60 roku życia. Uczestnicy mogą skorzystać z wielu ciekawych zajęć i wykładów, nauczyć się nowych rzeczy, utrwalić i rozwinąć umiejętności już nabyte oraz wymieniać się doświadczeniami w miłej atmosferze w gronie rówieśników.

Życie zaczyna się na emeryturze III edycja

Życie zaczyna się na emeryturze III edycja

Aktywizacja seniorów zamieszkujących w Gdańsku w środowisku lokalnym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach aktywizacyjnych

Młodzi detektywi na tropie czyli lokalne badania nad pamięcią ludzką. Historia pisana przez życie.

Młodzi detektywi na tropie czyli lokalne badania nad pamięcią ludzką. Historia pisana przez życie.

Projekt o innowacyjnym charakterze edukacyjno - badawczym w zakresie historii najnowszej zakładający aktywny udział młodzieży ze szkół gimnazjalnych i licealnych województwa pomorskiego oraz ich nauczycieli. Produktem będzie zebrany wartościowy materiał historyczny.

Rola organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w polskiej polityce zagranicznej na obszarach objętych małym ruchem granicznym z obwodem

Rola organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w polskiej polityce zagranicznej na obszarach objętych małym ruchem granicznym z obwodem

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.

VII Festiwal Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita

VII Festiwal Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Serdecznie zapraszamy już po raz siódmy na Festiwal Temperatury im. D. G. Fahrenheita! Zajrzymy do warsztatów i pracowni artystycznych, przełamiemy bariery ścian politechnik, uniwersytetów i szkół a przede wszystkim będziemy się świetnie bawić. Gościem specjalnym będzie znany z Discovery Science Karol Wójcicki! Nie może Cię tam zabraknąć!

Pomorska letnia szkoła liderów Polonii ukraińskiej

Pomorska letnia szkoła liderów Polonii ukraińskiej

Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Polskość mieszka w języku

Polskość mieszka w języku

Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kolejny już raz gościmy dzieci i młodzież z Ukrainy na dwóch turnusach kolonii edukacyjno - wypoczynkowej.

Społeczne Kursy Językowe - j. norweski

Społeczne Kursy Językowe - j. norweski

Język norweski jest jednym z najpopularniejszych i najcenniejszych języków do nauki w ostatnich latach. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” zaprasza do udziału w Społecznych kursach języka norweskiego.

Radomska Akademia Komputerowa ECDL

Radomska Akademia Komputerowa ECDL

Projekt umożliwiający podnoszenie kompetencji z zakresu obsługi komputera u osób społecznie i ekonomicznie wykluczonych z powiatu radomskiego.

LEARNING THE DIFFERENT TO FIND OUT THE COMMON

LEARNING THE DIFFERENT TO FIND OUT THE COMMON

Międzynarodowy projekt nastawiony na budowanie partnerstwa pośród instytucji europejskich pracujących w obszarze nauczania dorosłych, a także wymiana doświadczeń w zakresie idei uczenia się przez całe życie.

2014
Życie zaczyna się na emeryturze

Życie zaczyna się na emeryturze

Celem ogólnym zadania jest aktywizacja seniorów zamieszkujących w Gdańsku (osób 60+) w środowisku lokalnym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach aktywizujących.

Nasi Seniorzy

Nasi Seniorzy

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” kontynuując wcześniejsze działania związane z problematyką starzenia się społeczeństw: polskiego i rosyjskiego realizuje obecnie projekt „Organizacje pozarządowe aktywizują seniorów”, którego celem jest przekazanie polskich doświadczeń w zakresie aktywizacji osób starszych rosyjskim organizacjom pozarządowym.

Prześwietny Gdańsk

Prześwietny Gdańsk

Projekt „Prześwietny Gdańsk, czyli czego nie ma w podręcznikach, a co chcielibyśmy pokazać. Szkolny, interaktywny przewodnik po wielokulturowym Gdańsku. Model edukacji kulturowej”. Projekt jest współfinansowany ze środków miasta Gdańska.

Aktywni bez względu na wiek

Aktywni bez względu na wiek

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. Realizacja polega na stworzeniu oferty odpowiadającej ich problemom, np. trudnej sytuacji z powodu sytuacji materialnej, rodzinnej lub niepełnosprawności, a także zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Organizacje pozarządowe aktywizują seniorów

Organizacje pozarządowe aktywizują seniorów

Celem projektu jest przekazanie doświadczeń z pracy na rzecz aktywizacji seniorów organizacjom pozarządowym z obwodu kaliningradzkiego w Rosji.

VI Festiwal Temperatury

VI Festiwal Temperatury

Już po raz szósty, podczas Festiwalu Temperatury im. D.G. Fahrenheita, zajrzymy do warsztatów i pracowni artystycznych, przełamiemy bariery ścian politechnik, uniwersytetów i szkół, zgłębimy tajniki nauki, artyzmu, magii. W tym roku gościnnie zawita Johann Wilhelm Klawitter, budowniczy statków, pionier gdańskiego przemysłu stoczniowego. Każdy z Państwa będzie mógł nie tylko zobaczyć, ale samemu spróbować naszych wszystkich aktywności

2013
Bliżej siebie

Bliżej siebie

Projekt miał na celu zbliżenie do siebie dwóch kultur, karelskiej i kaszubskiej. Dzieci ze Stężycy i Karelii od 20 czerwca do 1 lipca przebywały na terenie Wyspy Sobieszewskiej, gdzie brały udział w warsztatach i rónorakich zabawach. Program wymiany obejmował również wycieczki między innymi do Szymbarku, Będomina i gdańskiego Westerplatte. „Bliżej Siebie” wspłfinansowane było przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Daj szansę sobie: pomóż innym

Daj szansę sobie: pomóż innym

Projekt skierowany do bezrobotnych, przyjaznych kobiet, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zadań opiekuna domowego. Koniecznym jest jednak również zamieszkiwanie jednej z wymienionych dzielnic Gdańska: Letnica, Nowy Port, Dolny Wrzeszcz lub Dolne Miasto.

Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej

Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie roli edukacji globalnej w szkołach zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, a także zwiększenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod jak e-learning, film czy fotografia multimedialna. Uczestnictwo pozwala zaktywizować środowisko szkolne w obszarze edukacji globalnej jako części kształcenia obywatelskiego i wychowania na wszystkich poziomach nauczania.

2012
Dziennikarska Szkoła Nadziei

Dziennikarska Szkoła Nadziei

Celem projektu jest aktywne kreowanie polityki informacyjnej w zakresie szeroko rozumianej problematyki osób niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie w oparciu o polskie doświadczenie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.

Letnia akademia młodzieżowych liderów Polonii

Letnia akademia młodzieżowych liderów Polonii

Głównym celem zadania było kształtowanie umiejętności liderskich młodych ludzi z Polonii ukraińskiej i wyposażenie ich w instrumenty pozwalające na samodzielną realizację we współpracy z innymi oraz motywowanie ich do działania w środowisku polonijnym i lokalnym. Uczestnicy to młodzież polonijna z Ukrainy: 24 osoby w wieku 15-19 lat zamieszkałe w obwodach wołyńskim i lwowskim na Ukrainie.

Zaczarowani

Zaczarowani

Grupa nieformalna „Realistic" działająca w strukturach TEWP została utworzona przez młodzież z Gdańskiego Archipelagu Kultury, realizuje programy artystyczne w dziedzinach: teatru, wokalistyki, gry na instrumentach, wspierając realizację projektów dla rówieśników. Grupa powstała po udanej realizacji projektu pt.: „Wychowanie poprzez sztukę".

2010
Krok ku równości II

Krok ku równości II

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” wspólnie z Witebskim Klubem Kobiecym realizuje obecnie projekt pt. ” Krok ku równości: gender enlightenment ważnym elementem w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi”. Projekt jest wspłfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

Edukacja wielokulturowa dorosłych i Tozsamość Europejska

Edukacja wielokulturowa dorosłych i Tozsamość Europejska

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym “Edukacja wielokulturowa dorosłych i Tożsamość Europejska” w ramach Programu "Uczenie się przez całe zycie" - Grundtvig.

ECO- CRAFTS: VALORISATION OF WOMEN CREATIVITY THROUGHOUT RECYCLING WASTE CRAFTS

ECO- CRAFTS: VALORISATION OF WOMEN CREATIVITY THROUGHOUT RECYCLING WASTE CRAFTS

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ECO- CRAFTS: VALORISATION OF WOMEN CREATIVITY THROUGHOUT RECYCLING WASTE CRAFTS (rękodzieła ekologiczne: waloryzacja kreatywności kobiet poprzez rękodzieła wytworzone z surowców wtórnych) w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci.

Osiem kroków

Osiem kroków

Założeniem projektu jest próba opisania dzisiejszego świata - wyartykułowanie i charakterystyka najważniejszych problemów. W bieżącym roku mija 10 rocznica uchwalenia Deklaracji Milenijnej i 2/3 założonego czasu by spełnić fundamentalne dla świata priorytety walki z biedą.

Glazurnik - zawód przyszłości

Glazurnik - zawód przyszłości

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” oraz BIG – Robert Rzadkiewicz s.j. zapraszają na bezpłatne szkolenia finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Glazurnik – zawód przyszłości”.

Nie zabierajcie nam z pamięci tamtych dni

Nie zabierajcie nam z pamięci tamtych dni

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” z Gdańska pragnie zaprosić szkoły z województwa pomorskiego do udziału w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej mającym na celu współpracę organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i szkół w zakresie działań na rzecz Roku Historii Najnowszej w edukacji pt. „Nie zabierajcie nam z pamięci tamtych dni”.

Uczymy się polskiej mowy

Uczymy się polskiej mowy

W dniach 14-28 lipca 2009 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym „Słoneczne Wzgórze” w Stężycy był realizowany projekt „Uczymy się polskiej mowy” dotowany przez Kancelarię Senatu RP. Program pobytu edukacyjnego jest kierowany do dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie, które zrzeszone są w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Sądowej Wiszni oraz w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki z Łucka.

GREAT: Global Rights Europeans Acting Together

GREAT: Global Rights Europeans Acting Together

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” jako partner lokalny Polskiej Akcji Humanitarnej serdecznie zaprasza nauczycieli szkół wszystkich poziomów z terenu województwa pomorskiego na konferencję w ramach Projektu GREAT: Global Rights Europeans Acting Together”.

2009
Pokonując bariery stereotypów

Pokonując bariery stereotypów

W okresie od 1.06.2009 r. do 30.11.2009 r. został zrealizowany projekt „Pokonując barierę stereotypów: do młodych Białorusinów o polskim udziale w II wojnie światowej”. Projekt był wspłfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu: Promocja wiedzy o Polsce.

Uczymy się siebie

Uczymy się siebie

Uczestnikami projektu była młodzież gimnazjalna z Polski i Ukrainy w wieku (12-16 lat) mieszkająca w gminie Kościelisko oraz w obwodzie lwowskim na Ukrainie - Sądowa Wisznia - w sumie 30 osób w podobnym wieku (15 osób z Polski i 15 z Ukrainy), pochodzących z różnych środowisk, pragnących pogłębiać i rozwijać swoją wiedzę, kontakty i współpracę z sąsiadami.

Asystent Osoby Starszej

Asystent Osoby Starszej

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” zaprasza na bezpłatne szkolenia finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Asystent Osoby Starszej”.

2008
Wschodni dywan, czyli mistyczna sztuka i ciężka praca

Wschodni dywan, czyli mistyczna sztuka i ciężka praca

Nasz projekt ma na celu edukację globalną i rozwojową poprzez wprowadzenie uczniów w azjatycki świat: kultur, religii, historii, teraźniejszości oraz uświadomienie, że obok wspaniałej kultury i cywilizacji tych światowych potęg gospodarczych jest też druga Azja, jej ciemna strona, gdzie istnieją ogromne dysproporcje społeczne, a nowa jakość budowana jest na krzywdzie tych najsłabszych i najmłodszych często pozbawionych podstawowych praw

Widzieć więcej świata, czyli polskie szkoły na rzecz edukacji globalnej

Widzieć więcej świata, czyli polskie szkoły na rzecz edukacji globalnej

Edukacja globalna otwiera ludziom oczy na rzeczywistość panującą na świecie oraz uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz zrozumienia współzależności między własnym życiem a życiem innych ludzi w globalnej wielokulturowej społeczności; większej solidarności, świadomości zmian klimatycznych i naszego wpływu na te zmiany oraz kształtowanie empatii wobec świata przyrody jak również zachowań i postaw proekologicznych

Krok ku równości I

Krok ku równości I

Projekt miał na celu spopularyzowanie idei równości płci, umocnienie w świadomości społecznej roli kobiety jako pełnoprawnej obywatelki oraz obalenie istniejących stereotypów, które niejednokrotnie utrudniają kobietom realizowanie swoich własnych ambicji i celów.

2007
Afryka – wielka i tajemnicza, czyli poznać, znaczy zrozumieć. Model edukacji rozwojowej dla szkół

Afryka – wielka i tajemnicza, czyli poznać, znaczy zrozumieć. Model edukacji rozwojowej dla szkół

Celem projektu jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, a w szczególności: ułatwienie zrozumienia globalnych wspózaleśności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową.

Przewodnik po prawie dla uczniów i nie tylko

Przewodnik po prawie dla uczniów i nie tylko

Jednym z istotnych problemów społecznych jest niska świadomość i kultura prawa. Problem ten dotyczy również polskiej edukacji, która stosunkowo mało czasu poświęca tej kwestii. Dlatego naszym celem jest wypełnienie luki i wpływ na pozytywną zmianę tego stanu rzeczy.

Rozwiązywanie problemów ludzi starszych

Rozwiązywanie problemów ludzi starszych

Wspólny projekt Towarzystwa Edukacyjnego Wiedza Powszechna oraz organizacji partnerskiej z Obwodu kaliningradzkiego "Błagopołuczije Siemji".

Dogonić świat

Dogonić świat

Celem projektu „Dogonić świat” jest rozwijanie uczestnictwa ludzi w wieku powyżej 50 roku życia w życiu społecznym i kulturalnym poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do funkcjonowania we wspłczesnym „ młodym” świecie.