O projekcie

Asystent Osoby Starszej

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”  zaprasza na bezplatne szkolenia finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:  „Asystent Osoby Starszej”

Udział w szkoleniu mogą wziść kobiety pochodzące z powiatu kwidzyńskiego: pomiędzy 18 a 59 rokiem życia, zwłaszcza powracające oraz wchodzace po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwiazanej z   urodzeniem i wychowaniem dzieci, które jednocześnie pozostają bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujace pracy).

 

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnikom projektu podjęcie pracy w poszukiwanym na regionalnym rynku pracy zawodzie asystenta osoby starszej

Zakres tematyczny:

Program zajęć będzie obejmował m.in.:

Dodatkowo każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z:

Termin szkolenia: II - VI.2009 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie:

Zajęcia prowadzone będą w małych grupach do 15 osób z doświadczona kadrą w Kwidzynie.

W ramach zajęć przewidziane sa zajęcia praktyczne.

Szkolenie zostanie zakończone rozdaniem certyfikatów potwierdzających uzyskanie umiejśtności Asystenta Osoby Starszej.

Rekrutacja ciągła trwa do wyczerpania limitu miejsc!!!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie osobiste, listowne, telefoniczne, za pomocą faxu lub e-maila:

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

al. Grunwaldzka 137 lok. 7, 80-264 Gdańsk 

tel/fax. (0 58) 345 11 66;  tel.kom. 608 503 039

e-mail: asystent.tewp@gmail.com