O projekcie

Bądź PRO-aktywny!

      Projekt Bądź PRO-aktywny!
      POWR 01.02.01-22-0046/17

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

 

Projekt realizowany jest od 01.10.1017 r. do 31.03.2019 r.
Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia 55 biernych zawodowo osób młodych poniżej 30 roku życia.
Grupa docelowa: uczestnikami/uczestniczkami projektu może być 55 osób w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą                  w kształceniu i szkoleniu – należące do NEET, w tym osoby niepełnosprawne.
Obszar realizacji projektu: powiat gdański, Gdańsk, Gdynia, Sopot
Działania projektu:
- poradnictwo zawodowe z indywidualnym planem działania
- doradztwo psychologiczne
- warsztaty z proaktywności zawodowej
- szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i edukacji obywatelskiej
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy
Korzyści dla uczestnika:
- szkolenie zawodowe w poszukiwanych na rynku pracy zawodach (np. programista, tester oprogramowania, księgowy, monter stolarki okiennej i wiele innych)
- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych (6,65 zł/h) ok. 150 godz.
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas szkoleń zawodowych
- wyżywienie podczas szkoleń zawodowych, zwrot kosztów dojazdu
- pokrycie kosztu zewnętrznych egzaminów certyfikujących kwalifikacje zawodowe
- wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
- staż zawodowy oraz stypendium stażowe 3 mies. lub 6 mies.- 997,40 zł/m-c
- pośrednictwo pracy - oferty pracy

Od 01 czerwca kwoty stypendiów uległy zmianie - 1017,40 zł/m-c

Rekrutacja trwa!!!

                                                                                                                                                                  Aktualizowano dnia: 28.09.2018r .