O projekcie

Bliżej siebie

W czasie trwania projektu (od 20 czerwca do 1 lipca) dzieci ze Stężycy i Karelii przebywały na terenie Wyspy Sobieszewskiej, gdzie brały udział w warsztatach i różnorakich zabawach. „Bliżej Siebie” współfinansowane było przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na dwa tygodnie jeden z ośrodków wypoczynkowych w Sobieszewie stał się centrum niezwykłej podróży po Karelii i Kaszubach. Grupa polska – nie licząc opiekunów – składała się z 12 osób, a rosyjska 22. Oprócz polskiego i rosyjskiego, posługiwano się dodatkowo dwoma językami – kaszubskim i karelskim.

„Bliżej siebie” było nie tylko dobrą zabawą dla uczestników, ale także i ciężką pracą. Pomiędzy przerwami na posiłki i wypoczynek Karełowie i ich rówieśniczki z Polski ćwiczyli do występu na festynie w Stężycy, który odbył się 23 czerwca. Program obejmował pokaz umiejętności trzech pianistek z grupy karelskiej oraz dwie wspólnie zaśpiewane piosenki – najpierw rosyjską, a następnie polską.

Młodzież wzięła także udział w ciekawych warsztatach. Dowiedziała się między innymi, jak powstaje dziennikarska informacja i w jaki sposób wykonać dobry fotoreportaż. Sylwester Gałuszka, prezes Fundacji Kolonia Artystów, pomógł uczestnikom projektu wykonać animacje złożone wyłącznie ze zdjęć. W wieczór pożegnalny grupy polskiej, tj. 26 czerwca, Andrzej Starc, nazywany Bardem Gdańska, zaśpiewał razem z Karełami i Kaszubami piosenki autorskie i szanty.

Program wymiany obejmował również wycieczki. Biorący udział w projekcie zwiedzili m.in. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, ekspozycje Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdańskie Stare Miasto i Westerplatte. W ich trakcie młodzież mogła zapoznać się bliżej z polską historią, szczególnie z okresu II wojny światowej.