O projekcie

Dziennikarska Szkoła Nadziei

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012r.

Dziennikarska Szkoła Nadziei

Celem projektu jest aktywne kreowanie polityki informacyjnej w zakresie szeroko rozumianej problematyki osób niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie w oparciu o polskie doświadczenie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Głónymi narzęziami do osiągnięcia celu są szkolenie grupy liderów i aktywistów organizacji pozarząowych osób niepełnosprawnych oraz wsparcie inicjatyw, za pomocą któych bęzie prowadzona obsługa informacyjna stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Projekt jest skierowany na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obwodzie witebskim poprzez przekazywanie i zaadaptowanie doświadczeń polskich instytucji demokratycznych w pracy informacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych, dialog i partnerstwo stowarzyszeń inwalidów Witebszczyzny z resztą trzeciego sektora regionu.

W obwodzie witebskim wśród stowarzyszeń osób niepełnosprawnych bardzo rzadko można spotkać zrzeszenia z silną i kompetentną grupą wykonawców. Takie niedostateczne zabezpieczenie kadrowe i organizacyjne nie pozwala na skuteczne realizowanie działalności społecznej. Współpraca z urzędami państwowymi jest zredukowana do próźb (często bezskutecznych) o pomoc. Prawie nie prowadzi się działań ukierunkowanych na ściąganie środków na projekty od fundacji zagranicznych. Kontakty mięzynarodowe są ograniczone do odbierania pomocy charytatywnej. Poza tym, na Witebszczyźnie organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych niedostatecznie współpracują między sobą i są słabo zintegrowane z resztą trzeciego sektora.

W obwodzie witebskim odczuwa się brak rzetelnej, aktualnej, obiektywnej i wszechstronnej informacji na temat niepełnosprawności. Media rzadko zamieszczają materiały o inwalidach. W prasie, radiu i telewizji problematyka osób niepełnosprawnych jest spychana na margines, bo władza nie chce społecznego rozgłosu o coraz trudniejszej sytuacji tej grupy obywateli, o łamaniu praw organizacji pozarządowych inwalidów, o pomocy zagranicznej dla ludzi w potrzebie. Na Witebszczyźnie źródłem aktualnej informacji nt. niepełnosprawności jest strona www.nadzeja.org, stworzona w 2006 roku w ramach projektu "Szkoła Nadziei", oraz prywatne inicjatywy internetowe www.nnd.do.am i www.nnd.name.

Projekt ukierunkowany jest na częściowe przezwycięnie próżni informacyjnej NGO osób niepełnosprawnych. "Dziennikarska Szkoła Nadziei" ma dać organizacjom inwalidów narzędzia do prowadzenia własnej polityki informacyjnej (poprzez wsparcie mini-grantami inicjatyw informacyjnych) oraz przygotować kadrę która zdoła obsługiwać te środki przekazu informacji (poprzez szkolenie przedstawicieli organizacji pozarząowych).

Załącznik: