O projekcie

Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

 

Towarzystwo  Edukacyjne "Wiedza Powszechna" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem

"Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych"


Projekt ma na celu poprwę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej poprzez zapewnienie im udziału w szkoleniach językowych i komputerowych zakończonych certyfikacją.

 

Udział w szkoleniach mogą wziąć osoby powyżej 18 lat :

- mające stałe miejsce zamieszkania w Gdańsku

- uczące się lub pracujące w Gdańsku

Zakres proponowanych szkoleń w ramach projektu :

1.   Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego zgodne ESOKJ zakończone egzaminem TELC (różne poziomy)

      Grupy do 12 osób jednolite pod względem poziomu.   Ilość godzin szkolenia - 180.

      Wymagane 80% obecności na zajęciach.

      Najbliższe planowane rozpoczęcie szkoleń we wrześniu 2017 , dokładny harmonogram  po rekrutacji i dokonaniu podziału   na grupy wg.poziomów. Kolejne grupy w odstępach miesięcznych.

2.   Szkolenia komputerowe z zakresu TIK zgodne z ramą DIGCOMP zakończone egzaminami ECDL/ ECCC w zależności od  zakresu odbytego szkolenia ( różne poziomy)

       Grupy do 12 osób jednolite pod względem poziomu.  Ilość godzin szkolenia - 90.

       Wymagane 80% obecności na zajeciach.

      Najbliższe planowane rozpoczęcie szkoleń we wrześniu 2017, dokładny harmonogram po rekrutacji i dokonaniu podziału na grupy wg. poziomów. Kolejne grupy w odstępach miesięcznych.

 

 Osoby niezatrudnione nie ponszą żadnych kosztów szkolenia , osoby zatrudnione ponoszą koszty podręczników.

 

Zgłoszenia do projektu na e-mail : tewp.projekty@gmail.com