O projekcie

Glazurnik - zawód przyszłości

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” oraz BIG – Robert Rzadkiewicz s.j.

Zapraszają na bezpłatne szkolenia finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:
„Glazurnik – zawód przyszłości”

Udział w szkoleniu mogą wziąść osoby pochodzące z powiatów  słupskiego, bytowskiego i kwidzyńskiego:

którzy jednocześnie pozostają bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy).

Cel szkolenia:                                                                                                                                                                                                            Zdobycie umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnikom projektu podjęcie pracy w poszukiwanym na regionalnym rynku pracy zawodzie glazurnika.

Zakres tematyczny:
Program zajęć będzie obejmował m.inn.:

Dodatkowo każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego.

Termin projektu: XI.2008 r. - IX.2010 r.
Termin pierwszego szkolenia: III - IV.2009 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek.
Zajęcia prowadzone w małych grupach do 15 osób z doświadczoną kadrą.
W ramach zajęć przewidziane są zajęcia praktyczne.
Szkolenie zostanie zakończone rozdaniem certyfikatów potwierdzających uzyskanie umiejętności glazurniczych.

Rekrutacja ciągła trwa do wyczerpania miejsc!!!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie osobiste, telefoniczne lub za pomocą e-maila:
kierownik szkolenia – Wiesław Sokal - tel. kom. 662 117 035
e-mail: kapital.ludzki.45@wp.pl
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, al. Grunwaldzka 137 pok. 7, 80-264 Gdańsk,  tel/fax. (0 58) 345 11 66;                           e-mail: biuro@tewp.org.pl