O projekcie

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” jako partner lokalny Polskiej Akcji Humanitarnej  serdecznie zaprasza nauczycieli szkół wszystkich poziomów z terenu województwa pomorskiego na konferencję  w ramach Projektu GREAT: Global Rights Europeans Acting Together”.

Konferencja jest elementem kampanii na temat popularyzacji tematu polskiej i europejskiej współpracy rozwojowej z perspektywy praw człowieka oraz poszerzenia postrzegania praw człowieka poza tradycyjne spektrum praw politycznych i obywatelskich. Konferencja odbędzie się  w dniu 29 kwietnia 2010 r. (czwartek) o godz.10.00 w Gdańsku w  siedzibie Szkoły Wyższej „Ateneum”, 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1 (tzw."Zieleniak")

Program

10.00   Otwarcie konferencji, informacja o projekcie GREAT

10.15   Prawa człowieka w edukacji globalnej – wykład wprowadzający (mgr Magdalena Honkisz)

11.00   Projekcja filmu „Prawa dzieci. Angażujmy się. (Togo i Haiti)”

11.30   Projekcja filmu „Dobre praktyki w agroekologii. (Mozambik)”

12.00   Propozycje działań w szkołach

12.30   Dyskusja, wymiana poglądów i opinii

13.00   Przekazanie uczestnikom konferencji plakatów i materiałów edukacyjnych