O projekcie

Klub Dyskusyjny „Filmoteka Demokracji”

 Głównym celem zadania jest poszerzenie dostępu gdańszczan do kultury oraz umożliwienie im udziału w dyskusji na wysokim poziomie. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu spotkań filmowo – dyskusyjnych, niekomercyjnych (wstęp wolny) otwartych dla szerokiej  publiczności. Planowany jest szereg projekcji filmów fabularnych, poruszających tematykę demokracji, wolności, totalitaryzmu, tolerancji oraz połączone z nimi dyskusje, także z udziałem zaproszonych gości czy ekspertów, dotyczące tematyki prezentowanych filmów oraz poruszanych w nich problemów. Celem przeprowadzenia serii spotkań jest propagowanie postaw obywatelskich i prodemokratycznych wśród odbiorców bezpośrednich projektu.

 

Program projekcji filmowych połączonych z dyskusją,  przeprowadzanych w ramach projektu:

12 maj – Biblioteka Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze                                                                                                  18 maj – Biblioteka Oliwska                                                                                                                                            24 maj – Kinoport Gdańsk

Film: „Mefisto” reż. Istvan Szabo (1981), Prelegenci: Tadeusz Jabłoński, dr Piotr Kuropatwiński. Realizacja założeń projektu poprzez prezentację:

21 czerwiec – Kinoport Gdańsk                                                                                                                                       22 czerwiec – Biblioteka Oliwska                                                                                                                                     23 czerwiec  – Biblioteka Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze

Film: ""Boski" reż . P. Sorrentino (2008), Prelegenci: Tadeusz Jabłoński, dr Piotr Kuropatwiński. Realizacja założeń projektu poprzez prezentację:

Zapraszamy na facebook projektu https://www.facebook.com/Filmoteka-Demokracji-1030744416973640/