O projekcie

LEARNING THE DIFFERENT TO FIND OUT THE COMMON

Celem projektu jest budowanie partnerstwa pośród instytucji europejskich pracujących w obszarze nauczania dorosłych, a także wymiana doświadczeń w zakresie idei uczenia się przez całe życie. 

Konkretne cele projektu:

1. Zwiększanie świadomości tożsamości narodowej wśród dorosłych uczących się, promocja patriotyzmu i lojalności wobec państwa narodowego, a także rozwijanie poczucia bycia obywatelem Unii Europejskiej.

2. Zachęcanie do poruszania kwestii narodowej tożsamości i obywatelstwa europejskiego w ramach programów nauczania doroslych.

3.  Udostępnianie możliwości pozyskiwania nowych kompetencji i wlaczania w rynek pracy, związanych z uczeniem się przez całe życie u dorosłych.

We współpracy z organizacjami z Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Cypru, Rumunii i Turcji Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" przyczyni się do rozwiązywania takich problemów, jak:

1.  Część ludności bez wyższego wykształcenia nie potrafi oceniać wartości narodowych w swoim kraju i nie ma dla nich szacunku; są nietolerancyjni dla zwyczajów innych narodów.

2.  Część mieszkańców nie jest świadoma swojej przynależności do Unii Europejskiej.

3.  Wielu dorosłych nie wie o zaletach płynących z bycia obywatelem UE i nie potrafi polepszać jakości swojego życia.

4.  Wielu ludzi migruje z terenów niezurbanizowanych, by nigdy do nich nie wrócić.

5.  W większości przypadków wolność przemieszczania się nie może być wykorzystana celem podniesienia ich kwalifikacji.

6.  Wielu dorosłych nie wie o możliwościach studiowania w innych krajach UE i o możliwości pozyskania grantów na badania.

7.  Brak przyciągających programów dla dorosłych uczacych się, które zawierają elementy podnoszenia narodowej pewności siebie.

W ramach projektu odbędzie się 7 międzynarodowych spotkań i treningów dla podnoszenia kompetencji grup docelowych projektu.