O projekcie

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. w ciągu dwóch kolejnych dekad w Polsce zostaną wybudowane morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 11 GW. Nowa branża na polskim rynku to miejsca pracy w przemyśle, w obszarze usług dodatkowych m.in. transportowych, noclegowych, gastronomicznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych czy dostaw energii.

Cele projektu wpisują się bezpośrednio w cel Programu Edukacja i obejmują: wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Projekt dotyczy obszarów priorytetowych Programu: Edukacja włączająca; Rozwój i promocja sektora VET, w tym współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz rozwój poradnictwa zawodowego.

Projekt powstał w ramach konsorcjum trzech podmiotów, które reprezentują sektor kształcenia zawodowego i pracodawców.  Działania projektu obejmują:

1) opracowania i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego

2) przeszkolenie ok. 100 doradców zawodowych w celu rozpowszechniani informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku offshore

3) przygotowania młodzieży do wejścia w rynek pracy do nowo powstającego  sektora morskiej energetyki wiatrowej.

4) wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu

Lider Projektu: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Partnerzy:

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

( link hiperłącze po kliknięciu w partnera) https://www.ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/pomorskie  

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej 

( link hiperłącze po kliknięciu w partnera) http://www.ptmew.pl/pl/strona-glowna.php

Więcej informacji o projekcie?

Zapraszamy na stronę projektu kliknij (link hiperłącze po kliknięciu) www.kadrydlamew.pl

Projekt „ Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” korzysta z dofinansowania o wartości 120 000 EURO otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.