O projekcie

Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej

Mały człowiek w wielkim świecie.
Szkolny przewodnik po edukacji globalnej

 

Projekt Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt obejmuje: szkolenie nauczycieli, inicjatywy własne uczestników oraz opracowanie i wydanie Szkolnego przewodnika po edukacji globalnej.

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie roli edukacji globalnej w szkołach zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, a także zwiększenie kwalifikacji nauczycieli  w zakresie nowoczesnych metod jak e-learning, film czy fotografia multimedialna. Założenia projektu są zgodne z aktualnymi priorytetami edukacyjnymi i nową podstawą programową. Uczestnictwo pozwala zaktywizować środowisko szkolne w obszarze edukacji globalnej jako części kształcenia obywatelskiego i wychowania na wszystkich poziomach nauczania. Umożliwia także nabycie nowych kompetencji i służy do realizacji szkolnych projektów edukacyjnych.

Udział w projekcie: bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników w czasie sesji szkoleniowych. Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.

Ponadto chętni uczestnicy mogą wziść udział w opracowaniu przewodnika, który powstaje w ramach projektu, na zasadach umowy o dzieło i otrzymują honorarium autorskie.

Szkolenie odbywa się w dwóch sesjach - w dniach 20 – 21 października 2012 oraz 17 – 18 listopada 2012 r. (łącznie 42 godziny) w Gdańsku. Obejmuje m.in. wykłady na temat różnych aspektów edukacji globalnej, wprowadzenie do podstawy programowej w kontekście edukacji globalnej, zagadnienia edukacji globalnej w projektach szkolnych i e-learningu oraz pracą warsztatową nad inicjatywami własnymi z zakresu edukacji globalnej. Nauczyciele otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Każdy z uczestników jest obowiązany wziąść udział w obu sesjach szkoleniowych oraz przeprowadzić inicjatywę własną z zakresu edukacji globalnej w swojej szkole lub społeczności lokalnej w okresie miedzy sesjami szkoleniowymi.

Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Honkisz e-mail:honk@wp.pl; Anna Odrobińska tel. 58 345 11 66, 608 503 03.