O projekcie

Nie zabierajcie nam z pamięci tamtych dni

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” z Gdańska pragnie zaprosić szkoły z województwa pomorskiego do udziału w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej mającym na celu współpracę organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i szkół w zakresie działań na rzecz Roku Historii Najnowszej w edukacji pt. „Nie zabierajcie nam z pamięci tamtych dni”

Projekt ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat historii najnowszej Pomorza wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w naszym województwie. Składa się z wielu komponentów, zakłada zaangażowanie młodzieży szkolnej, pedagogów oraz społeczności lokalnej województwa pomorskiego w upowszechnianiu wiedzy na temat historii najnowszej naszego regionu.Pragniemy uświadomić młodym ludziom rolę wydarzeń mających miejsce na Pomorzu w transformacji państwa i społeczeństwa. Chcemy również zwrócić  uwagę na fakt, że w tych wydarzeniach brali udział głównie bezimienni bohaterowie, walczący o godność ludzie, być może członkowie ich rodzin lub sąsiedzi wciągnięci w wielką machinę Historii.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach dotyczących wydarzeń z historii najnowszej Pomorza, obejmującej wydarzenia począwszy od Grudnia 1970 do pierwszych wolnych wyborów w 1989r.

Dla uczniów gimnazjów ogłosiliśmy konkurs:

 pt. „Wszystko zaczęło się w Grudniu. Podróż przez historię odległą, a tak nam bliską”.  Uczniowie indywidualnie lub w zespołach 3-4 osobowych, pod opieką nauczycieli, mogą stworzyć prace w formie literackiej lub prezentacji multimedialnej poświęconej tematowi "Dlaczego grudzień jest dla Polaków miesiącem wyjątkowym?".

 Uczniom szkól ponadgimnazjalnych proponujemy temat:

 „Ich losy - historia, której nie znamy”, polegającym na opisaniu wspomnień osób, które brały udział w wydarzeniach historycznych na Pomorzu. Relacje powinny być opowiedziane przez osoby z najbliższego środowiska uczniów – dziadków, rodziców, sąsiadów. Dzięki konkursowi chcemy poznać wydarzenia tamtych dni widziane oczami zwykłych obywateli, którzy pozostają anonimowi, a ich przeżycia nie są znane szerszemu gronu odbiorców. Prace mogą mieć formę literacką, prezentacji multimedialnej, kroniki wydarzeń, prac plastycznych z opisem, wystawy itp..  

Na prace w obu konkursach czekamy do 24 września 2010.

Można je przesyłać na adres: 

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

al. Grunwaldzka 137/7

80- 264 Gdańsk

Z dopiskiem „Konkurs - historia najnowsza”

 Prezentacje multimedialne oraz prace w formie literackiej należy wysłać nagrane na płycie CD/DVD.

Informacje pod numerem tel.   58 345- 11- 66 lub   e - mail: educator@wp.pl

W ocenie prac będzie się liczyć poziom merytoryczny oraz oryginalność prezentacji. 

Dla laureatów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Na zakończenie projektu planujemy zorganizowanie w październiku Pomorskiego Dnia Historii Najnowszej, podczas którego odbędzie się gala wręczenia nagród dla laureatów konkursów oraz koncert poświęcony pamięci wydarzeń mających miejsce na Pomorzu i osób w nich uczestniczących.  W czasie uroczystości zostaną zaprezentowane zwycięskie prace, artyści biorący udział odczytają relacje i wspomnienia świadków historii, do tej pory pozostających w ukryciu.

Do udziału w projekcie zapraszamy również nauczycieli historii z pomorskich szkół, szczególnie w zachęcaniu uczniów do wzięcia udziału w konkursie oraz opieki i pomocy merytorycznej.

Przed przystąpieniem do konkursu zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetowa projektu, na której znajduja się informacje o konkursach oraz regulaminy i materiały edukacyjne   www.historiepomorskie.pl

Po zakończeniu konkursu zostaną na niej umieszczone prace, które zostały nagrodzone w konkursach oraz materiały powstałe w czasie realizacji projektu.  

Pragniemy, aby dzięki projektowi młodzież nawiazała osobisty kontakt ze świadkami historii i miała okazję usłyszeć ich relacje, poznać odczucia, indywidualne losy, a nie jedynie "suche" fakty historyczne. Ważne jest, aby młodzi ludzie odszukali "cichych" bohaterów ówczesnych wydarzeń w najbliższym gronie - dziadków, wujków, sąsiadów.  Dzięki projektowi skorzystają nie tylko młodzi ludzie, ale również osoby, których relacje zostaną spisane i staną się świadectwem historii Pomorza. 

Z materiałów wypracowanych w ramach projektu, za pośrednictwem strony internetowej, będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele z całej Polski. Mogą być one pomocne w prowadzeniu lekcji historii, a także pogłębiania wiedzy o relacje naocznych świadków wydarzeń.

Mamy nadzieję, że dzięki  projektowi i zaangażowaniu młodzieży, nauczycieli oraz społeczności lokalnej wiedza i świadomość o roli wydarzeń historycznych na Pomorzu i osobach w nich uczestniczących ulegną poszerzeniu, popularyzacji oraz uzupełnią karty historii najnowszej regionu.

Zapraszamy gorąco do udziału w konkursach!