O projekcie

Organizacje pozarządowe aktywizują seniorów

Celem projektu jest przekazanie doświadczeń z  pracy na rzecz aktywizacji seniorów organizacjom pozarządowym z obwodu kaliningradzkiego w Rosji.

Działania:

- seminarium "Aktywna starość" (udział polskich i rosyjskich organizacji pozarządowych)

- wizyta studyjna-zapoznanie z różnymi formami aktywności osób starszych

- staże przedstawicieli rosyjskich organizacji w organizacjach polskich

- opis polskich"dobrych praktyk" na stronie www po rosyjsku

Rezultaty: wzrost działań aktywizacji seniorów w obwodzie kaliningradzkim

Osiągnięto zaplanowane we wniosku rezultaty:

Rezultaty jakościowe:

- uzyskanie podstawowej wiedzy o doświadczeniu w działaniach na rzecz aktywizacji osób starszych w Polsce przez uczestników projektu z organizacji pozarządowych obwodu kaliningradzkiego

- zapoznanie się z różnymi formami realizacji aktywności seniorskich przez uczestników projektu - w szczególności z wolontariatem seniorów

- przyswojenie praktycznej wiedzy merytorycznej i organizacyjnej przez uczestników

- wzmocnienie organizacji pozarządowych w obwodzie kaliningradzkim

- udział 30 osób z organizacji pozarządowych obwodu kaliningradzkiego w seminarium

- udział 30 osób z organizacji pozarządowych woj.pomorskiego w seminarium

- udział 15 osób w wizycie studyjnej

- udział 7 osób w 1-tygodniowych stażach

- 5 prezentacji w języku rosyjskim

Dodatkowym,nieprzewidzianym rezultatem było powołanie międzynarodowego klubu seniora (inicjatywa organizacji partnerskiej podjęta przez polskie organizacje i przyjęta w formie decyzji).