O projekcie

Polska wirtualna szkoła

Projekt służy przede wszystkim zrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży lidzkiej z rówieśnikami z innych części Białorusi gdzie istnieją szkoły polskie.

Głównym celem zadania realizowanego w partnerskiej współpracy z Domem  Polskim  w Lidzie jest  stworzenie pracowni  dających możliwość  korzystania ze zdalnego nauczania  (zakup  sprzętu i wyposażenia)  w ramach Społecznej Szkoły Języka Polskiego (zarejestrowana w ORPEG) przy Domu Polskim aby  zapewnić młodzieży, która uczy się języka polskiego, nauczanie specjalistycznego słownictwa w języku polskim w różnych dziedzinach wiedzy – zwłaszcza dot. nauk przyrodniczych i ścisłych (np. biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia)  poprzez uczestnictwo w wykładach  i ćwiczeniach z tych przedmiotów, prezentujących i utrwalających słownictwo polskie  (a jednocześnie wyrównujących  różnice programowe) prowadzonych przez Internet. Jest to ważne szczególnie dla osób, które planują studia na polskich uczelniach lub używanie języka polskiego w pracy (np. tłumaczenie, kontakty handlowe itp.). Planujemy utworzenie 2 pracowni nauczania zdalnego -  nauk przyrodniczych i matematyczną, z których będzie korzystać ok.100 osób rocznie. Aby zrealizować ten cel  trzeba  do każdej zakupić sprzęt  tj. laptopy i sprzęt do podłączenia internetu, rzutniki multimedialne, ekrany, systemy do nagłośnienia i mikrofony, kamery oraz  wyposażenie  tj. stoły, krzesła, pomoce dydaktyczne w różnych przedmiotach.  oraz wdrożyć pilotażowy program prowadzenia zajęć. Realizacja  projektu  znacząco podniesie jakość  oraz atrakcyjność nauczania  w Społecznej Szkole Języka Polskiego przy Domu Polskim w Lidzie.