O projekcie

Prześwietny Gdańsk

Projekt „Prześwietny Gdańsk, czyli czego nie ma w podręcznikach, a co chcielibyśmy pokazać. Szkolny, interaktywny przewodnik po wielokulturowym Gdańsku. Model edukacji kulturowej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków miasta Gdańska.

Edukacja kulturowa powinna zaczynać się w najbliższym otoczeniu, od najmłodszych lat, przy znaczącej roli szkoły. Nasz projekt, skierowany do nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów nauczania szkół gdańskich jest propozycją aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez zdobycie wiedzy i działania praktyczne. Ma być zachętą do przyjrzenia się swojemu miastu, jego historii (tej zwyczajnej i tej wielkiej), poczuł niezwykłe miejsca czy poznać ciekawych ludzi. Ma wielowymiarowy charakter, może być więc kontynuowany w przyszłości.

Projekt zasadza się na założeniu, że edukacja pozwoli zrozumie wpływ bogatej historii  i różnorodności kulturowej Gdańska na jego dzisiejszy charakter i obraz. Mamy przekonanie, że uczestnictwo w nim przyczyni się do głębszej identyfikacji z miastem.

Projekt obejmuje:

1.  przygotowanie i rozesłanie do szkół  zestawu materiałów merytorycznych i metodycznych  dla nauczycieli

2.  seminarium dla nauczycieli (wrzesień 2014):  a).  wykład pt: „Kultura ma wiele znaczeń czyli o bogactwie Gdańska”;  b). zajęcia warsztatowe pozwalające realizować własne przedsięwzięcia: „Gdańsk dawniej i dziś, czyli rzecz o mniejszościach narodowych i etnicznych;  c). warsztaty artystyczne – jak fotografować obiekty – podstawowe zasady fotografowania (ćwiczenia)

3.  wsparcie merytoryczne i metodologiczne nauczycieli podczas realizacji własnych przedsięwzięć.

4.  konkurs dla uczniów szkół gdańskich pt: „Prześwietny Gdańsk” :

I poziom – klasy I-III szkoły podstawowe – “Puk, puk czyli kto tu mieszkał?” czyli w moim domu, przy mojej ulicy, w mojej dzielnicy.

II poziom – klasy IV-VI szkoły podstawowe –  konkurs na dziennik/pamiętnik/komiks  –  “Dzień gdańskiego ucznia”: na podstawie historycznych wspomnieć, opowieści, pamiętników tych najstarszych ale także bardziej współczesnych (ze szczególnym uwzględnieniem, że społeczność gdańska była różnej narodowości, kultury, wyznania).

III poziom – „Gdańscy bohaterowie  których nie ma na kartach wielkiej historii ale warto o nich pamiętać” (praca ze źródłami)

IV poziom – szkoły ponadgimnazjalne “Co kryje się w drodze, czyli refleksja nad minionym”- Codziennie przemierzamy drogę do szkoły. Przemieszczamy się tą drogą automatycznie, na ogół bez zastanowienia nad tym, co nas otacza: historią ulic, architekturą, czyli „ Jak wielokulturowy charakter wpłynąć na obraz Gdańska”. (praca ze źródłami).

Dla wszystkich:Konkurs plastyczny/fotograficzny na  „Symbol wielokulturowości  Gdańska"

5.  Dzień Kultur Gdańska  z udziałem uczniów różnych szkół Gdańska, będący również okazją do prezentacji mniejszości narodowych aktualnie  żyjących w Gdańsku.