Projekty realizowane

Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

Gdańska pracownia kompetencji językowych i komputerowych

Projekt skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych lub uczących się w Gdańsku . Zapewnia udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych i językowych ( angielski i niemiecki) zakończonych egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje.