Projekty realizowane

Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych

Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” i Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych zapraszają nauczycieli i uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego do udziału w projekcie „Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Wszechnica kwalifikacji językowych i komputerowych

Wszechnica kwalifikacji językowych i komputerowych

Projekt w ramach, którego realizowane są zajęcia językowe (angielski i niemiecki) oraz zajęcia komputerowe dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej