O projekcie

Senior seniorowi

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Senior seniorowi”

 

Jak pomóc sobie i innym? Jeśli:

to projekt „Senior seniorowi” jest dla Ciebie.

 

Projekt obejmuje:

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Otrzymasz także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Ważne! Jeśli opiekujesz się starszą, chorą lub niepełnosprawną osobą (członkiem rodziny, przyjacielem, sąsiadem       i in.), dla której będzie musiał/a zapewnić innego opiekuna/nkę na czas zajęć  -  otrzymasz zwrot kosztów  opiek

 

Bliższe informacje i zapisy:

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

tel. 58 345 11 66 (od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 17.00)

e-mail: wiedza.powszechna@gmail.com  (napisz i podaj swój numer, skontaktujemy się z Tobą)

Kontakt osobisty i listowny:

Aleja Grunwaldzka 137 lok.7, 80-264 Gdańsk (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 17.00.