O projekcie

W dniach 14-28 lipca 2009 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym „Słoneczne Wzgórze” w Stężycy  realizowany jest projekt „Uczymy się polskiej mowy” dotowany przez Kancelarię Senatu RP i organizowany przez Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”.

Program pobytu edukacyjnego jest kierowany do dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie, które zrzeszone są w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Sądowej Wiszni oraz w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki z Łucka.

W ramach projektu odbywają się zajęcia z języka polskiego, historii, zajęcia artystyczne, wycieczki krajoznawcze do najciekawszych miejsc na Kaszubach i w Trójmieście. Podczas pobytu w Stężycy młodzież z Ukrainy rozwija znajomość języka polskiego przez nabycie większej zdolności wypowiadania się w języku ojczystym, pogłębia wiedzę o historii i kulturze Polski oraz nawiązuje osobiste kontakty z młodzieżą polską.

Projekt jest realizowany przy współudziale zespołu „The Rozmish” oraz Teatru „Poza Sztuką” pod kierownictwem Mariusza Florczyka, działającego w strukturach Gdańskiego Archipelagu Kultury „Dom Sztuki”. Zespół „The Rozmish” wykonuje folklorystyczne piosenki kaszubskie w nowoczesnej aranżacji. Teatr „Poza Sztuką” przygotowuje i realizuje projekty teatralno- muzyczne. Podczas projektu artyści z polski wraz z młodzieżą ukraińską pracują nad wspólnym programem artystycznym, który zostanie zaprezentowany 27. lipca w Gdańsku, w trakcie koncertu pt. „Integralia 2009”.