O projekcie

Współczesność i historia (wizyta studyjna w Trójmieście i na Pomorzu)

W dniach 22 -29 sierpnia 2016  w ramach projektu „Współczesność i historia (wizyta studyjna w Trójmieście i na Pomorzu) przebywała w Gdańsku grupa starszych osób będących przedstawicielami Polonii z Wołynia na Ukrainie.

Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Licząca 18 osób w wieku 50+ grupa (z których część mimo polskich korzeni nigdy nie była w Polsce) spędziła  w Polsce 7 dni. Uczestnicy poznali Gdańsk zwiedzając Główne Miasto, Dwór Artusa, Ratusz, Bazylikę Mariacką, Muzeum Bursztynu, wędrując po Gdańsku śladami II wojny światowej (Westerplatte, Poczta Polska w Gdańsku i in.) oraz śladami historii najnowszej (tereny stoczniowe, pomnik stoczniowców, zwiedzanie wystawy w Europejskim Centrum Solidarności). Innego rodzaju doznań dostarczyło uczestnikom zwiedzanie Archikatedry w Gdańsku-Oliwie, wysłuchanie koncertu organowego oraz spacer po Parku Oliwskim. Zwiedzili również pozostałe części Trójmiasta tj. Sopot i Gdynię. Kolejnym punktem programu była wycieczka do Malborka i zwiedzanie zamku krzyżackiego, a następnym - wyjazd na Kaszuby obejmujący m.in. zwiedzanie Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie i Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. W każdym ze zwiedzanych miejsc uczestnikom towarzyszył przewodnik, dzięki czemu mogli w bardzo dużym stopniu wzbogacić swoją wiedzę o historii i kulturze polskiej oraz zaspokoić swoją ciekawość zadając szczegółowe pytania. Ważnym elementem pobytu były warsztaty historyczne „Wspólna i osobna historia Polski i Ukrainy”, które pozwoliły uczestnikom uświadomić sobie znaczenie przeszłości dla ich własnego życia i obecnych stosunków polsko-ukraińskich. Na początku pobytu zorganizowano spotkanie integracyjne uczestników wizyty studyjnej z grupą seniorów  uczęszczających na zajęcia aktywizujące w naszej organizacji. Zorganizowano wspólne warsztaty „Spotkania rówieśników, czyli doświadczenia historyczne – szukamy tego co różne i tego co wspólne w doświadczeniu pokoleniowym”. Program był bardzo wypełniony, gdyż jeszcze wieczorami odbywały się warsztaty językowe lub projekcje polskich filmów. Uczestnicy wizyty studyjnej ocenili pobyt w Gdańsku jako bardzo udany, stwierdzili, że chętnie wezmą udział w innych podobnych projektach. Żałowali, że pobyt był zbyt krótki i  że zbyt mało czasu jest na kontakty z rówieśnikami z Gdańska. Słowa pożegnania brzmiały: Do zobaczenia w przyszłym roku!