O projekcie

Wsparcie procesu wychodzenia z kręgu NEET

 

 

 

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w partnerstwie z Фондация „Ценности, добродетели, интегритет” (“Values, Virtues, Integrity” Foundation, Bułgaria) realizuje projekt pn. “Wsparcie procesu wychodzenia z kręgu NEET“. 

Nr umowy: MWSO-1-2018-31

Okres realizacji projektu: 01.01.2019- 31.03.2019

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie nowego narzędzia edukacyjnego w postaci platformy e-learningowej  we współpracy z partnerem ponadnarodowym, z której potencjalny uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać, konfrontując swoje wyobrażenia i oczekiwania z rzeczywistością zanim podejmie wiążącą decyzję.

Projekt zakłada m.in

• Przeprowadzenie 6 - dniowych warsztatów, które odbędą się w siedzibie partnera zagranicznego.

•  Zapoznanie się z uwarunkowaniami lokalnymi w poszczególnych krajach dot. grupy docelowej, wymiana informacje i doświadczeń w zakresie pracy z młodzieżą NEET a szczególnie dot. prowadzenia szkoleń dla tej grupy.

• Budowa platformy e-learningowej

• Przygotowanie treści merytorycznych przez ekspertów

• udzielenie informacji oraz symulacja sytuacji związanych z rynkiem pracy i z kwalifikacjami/zawodami poszukiwanymi na rynku pracy

• próbne e-wykłady i e-treningi; przygotowane przez ekspertów e-zajęcia będą zawierać merytoryczne treści dostępnych w organizacji szkoleń w zakresie kwalifikacji/zawodów poszukiwanych na rynku pracy

• Budowę platformy e-learningowej- system i moduły e­ learningowe (Moduły: Wiadomości, Wykłady, Trening, Zadanie, Test, Zasoby, Forum itp.),wybór serwera, hostingu, prace techniczne

Szczegółowe informacje o projekcie – http://pracajakiejszukasz.pl/pl/

Projekt jest realizowany w ramach grantów na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer projektu: POWR.04.03.00-00-0093/17