Zgłoś się do nas!
Jeśli jesteś zainteresowany pracą wolontariacką na rzecz społeczności lokalnej i globalnej,
jeśli chcesz działać w przyjaznej, otwartej, swobodnej atmosferze,
jeśli chcesz odbyć staż w naszej organizacji
lub działać z nami jako wolontariusz
w ramach działań lokalnych i międzynarodowych,
napisz do nas!
Przedstaw się, powiedz coś o sobie.
Do zobaczenia!