Publikacje

Asylum

Asylum

Wydawnictwo: TEWP
Oprawa: brak
Wymiary: brak
Ilość stron: 35
ISBN: brak

Komiks rozważający jedno z zagadnień poruszanych w Karcie Praw Podstawowych. Co znaczy dziś godność, jakie zagrożenia przed nią stoją? Zrealizowane w ramach projektu "Extra Comics". Publikacja w języku angielskim.

Informator dla gdańskich seniorów, i ich rodzin i opiekunów

Informator dla gdańskich seniorów, i ich rodzin i opiekunów

Wydawnictwo: TEWP 2010
Oprawa: brak
Wymiary: brak
Ilość stron: 40
ISBN: brak

Informator adresowany jest do osób starszych oraz ich rodzin. Zawarto w nim wskazówki, które mają pomóc m. in. w dotarciu do instytucji udzielających pomocy ludziom starszym, a także oferujących im ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu. Warto pamiętać, że zarówno adresy jak i telefony mogą z czasem ulec zmianie (stan na grudzień 2010 r.).

Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej

Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej

Wydawnictwo: TEWP 2012
Oprawa: Druk: Reklama Gdańska
Wymiary: brak
Ilość stron: ok. 170
ISBN: brak

Publikacja traktująca o zagadnieniach związanych z edukacją globalną w Polsce i na świecie. Ma ona charakter popularyzatorski, ale stanowi również podręcznik dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzaniem zajęć z edukacji globalnej.

Widzieć więcej świata

Widzieć więcej świata

Wydawnictwo: Wydawnictwo DJ 2008
Oprawa: brak
Wymiary: brak
Ilość stron: 130
ISBN: 978-83-87227-79-1

Nasz świat, coraz mniejszy i bardziej nam znany, ma też coraz bardziej transkontynentalny horyzont oraz obejmuje więcej i bardziej zróżnicowane sfery życia. Stąd towarzysząca temu tendencja do przekraczania granic i wykraczania poza najbliższe otoczenie.

Zmiany na regionalnym rynku pracy związane z przemianami demograficznymi

Zmiany na regionalnym rynku pracy związane z przemianami demograficznymi

Wydawnictwo: nakładem TEWP 2006
Oprawa: brak
Wymiary: brak
Ilość stron: 137
ISBN: brak

Badanie potrzeb rynku pracy związanych ze zmianami demograficznymi w regionie - starzeniem się społeczeństwa. Kierownikiem naukowym projektu był dr Witold Turnowiecki.