Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to Akcja Programu „Młodzież w działaniu” umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich.

EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 - 17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy.

Wolontariat Europejski to szansa dla organizacji i instytucji, które chcą gościć i wysyłać wolontariuszy. Organizacją Wysyłającą, Goszczącą lub/i Koordynującą może zostać każda organizacja, której działalność nie jest nastawiona na zysk. Organizacja taka musi uzyskać status akredytowanej organizacji EVS.

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” uzyskało status organizacji goszczącej 2 września 2008 roku pod numerem 2008-PL-52.

Nasz pierwszy projekt odbywał się w Gdansku i województwie pomorskim, miał charakter indywidualny. Głównym celem projektu jest  zwiększenie świadomości europejskiej, wiedzy o innych krajach Europy  oraz kształtowanie postaw tolerancji wśród dzieci i młodzieży z obszarów miejskich i wiejskich w województwie pomorskim. Projekt ma również na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej w szkołach wiejskich, które w większości wypadków mają dużo niższy poziom nauczania niż szkoły w miastach. Czas trwania projektu – 4 miesiące. Uczestniczyła obok kraju organizacji goszczącej tj.Polski – Holandia (1 wolontariusz).  Na realizację naszych działań komisja europejska przyznała 2990 euro.

Zadaniem wolontariusza było prowadzenie autorskich zajęć pozalekcyjnych metodami aktywnymi metodami nauczania (prezentacje interaktywne, warsztaty itp.) dla dzieci i młodzieży z terenów  wiejskich województwa pomorskiego. Dodatkowym działaniem wolontariusza było prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

Tematyką zajęć była historia Europy i kultury europejskiej. Poprzez aktywny udział wolontariusza, dzieci i młodzież ze szkół wiejskich  miały okazję poznania historii, kultury i obyczajów innych krajów europejskich. Projekt miał charakter pilotażowy, w kolejnych cyklach pragniemy  przyjmować wolontariuszy z różnych krajów, wzmacniając efekt multikulturowości.

Jednak od tego czasu gościliśmy w naszej organizacji również wielu innych wolontariuszy, m. in. z Białorusi i Ukrainy. A od 2012 roku mamy również status organizacji wysyłającej. Jeżli jesteś zainteresowany (względnie: zainteresowana!) wyjazdem za granicę w ramach Wolontariatu Europejskiego: pisz do nas! Zapraszamy!

If you are interested in participation of the EVS programme as a volunteer in the Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, please contact us!